องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดโครงการจากแผนหมู่บ้าน ( แบบ ผ 02/1) [ 20 ส.ค. 2564 ]53
2 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดโครงการ [ 20 ส.ค. 2564 ]52
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 4 [ 20 ส.ค. 2564 ]57
4 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีสรุป (แบบ ผ.01) [ 20 ส.ค. 2564 ]53
5 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1,2,3 [ 20 ส.ค. 2564 ]49