องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]11
2 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]4
3 แผนการออกปฏิบัติหน้าที่รถยนต์บรรทุกน้ำ ล้างผิวถนน ตามนโยบายกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหาจุดความร้อน (hotspot) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 6 มี.ค. 2567 ]7
4 ประกาศ : เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 29 ก.พ. 2567 ]16
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ [ 22 ก.พ. 2567 ]10
6 ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร [ 20 ก.พ. 2567 ]12
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]9
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (ภาษาไทย) [ 4 ม.ค. 2567 ]37
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ) [ 4 ม.ค. 2567 ]17
10 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาต่อซังฟางข้าว [ 25 ธ.ค. 2566 ]56
11 พื้นที่สีเขียว [ 25 ธ.ค. 2566 ]53
12 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 25 ธ.ค. 2566 ]37
13 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2566 ]31
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 4 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]0
15 แผนการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ [ 10 ต.ค. 2566 ]1
16 ภาพกิจกรรมองค์กรสุขภาวะ [ 10 ต.ค. 2566 ]1
17 รายงานผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ ปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]0
18 คำสั่ง อบต.บ้านลับ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]53
19 ประกาศ อบต.บ้านกลับ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]58
20 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]39
21 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 30 ส.ค. 2566 ]52
22 การจัดการขยะในชุมชน [ 16 ส.ค. 2566 ]67
23 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2566 ]1
24 ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue [ 18 ก.ค. 2566 ]41
25 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 มิ.ย. 2566 ]37
26 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน [ 31 พ.ค. 2566 ]45
27 การดำเนินการแจกทรายอะเบท ประจำปีงบะมาณ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]2
28 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 31 พฤษภาคม 2566 ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]1
29 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมคนพิการ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2566 ]35
30 การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]1
31 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 3 พ.ค. 2566 ]7
32 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]2
33 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 3 เม.ย. 2566 ]0
34 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน [ 7 มี.ค. 2566 ]1
35 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 6 ก.พ. 2566 ]10
36 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]2
37 พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]3
38 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]241
39 หนังสือขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]0
40 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 12 ม.ค. 2566 ]1
 
หน้า 1|2