องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ