องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านกลับ

    รายละเอียดข่าว

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านกลับ

    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านกลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ