องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 9 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 6 พ.ย. 2566 ]1
3 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 6 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 6 พ.ย. 2566 ]0
5 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 6 พ.ย. 2566 ]1
6 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 5 ต.ค. 2566 ]12
7 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 5 ต.ค. 2566 ]10
8 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ก.ย. 2566 ]14
9 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ก.ย. 2566 ]15
10 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ก.ย. 2566 ]15
11 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ก.ย. 2566 ]13
12 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2566 ]15
13 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2566 ]14
14 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2566 ]13
15 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2566 ]16
16 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 ส.ค. 2566 ]14
17 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 10 ส.ค. 2566 ]15
18 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 10 ส.ค. 2566 ]14
19 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ส.ค. 2566 ]15
20 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลอง 3 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 ส.ค. 2566 ]15
21 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 7 ส.ค. 2566 ]15
22 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 4 ส.ค. 2566 ]16
23 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 4 ส.ค. 2566 ]17
24 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 17 ก.ค. 2566 ]18
25 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 5 ก.ค. 2566 ]17
26 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมปรับปรุงภูมืทัศน์ หมู่ที่ 2, 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 4 ก.ค. 2566 ]19
27 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ และหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 29 มิ.ย. 2566 ]19
28 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านสามเมน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2566 ]18
29 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2566 ]18
30 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (เงินอุดหนุนฯ) [ 26 พ.ค. 2566 ]21
31 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]21
32 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]20
33 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]20
34 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]21
35 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำแพง จินดากุล ถึงถึงบ้านนายเสน่ห์ พิมเพ็ชร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 16 พ.ค. 2566 ]28
36 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย6 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 16 พ.ค. 2566 ]22
37 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]21
38 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]23
39 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]21
40 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3