องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลาง


ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง