องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา"


วันที่ 10 มี.ค.66 นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองโดน โดยมี นายอำเภอหนองโดน พร้อมด้วย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่นอำเภอหนองโดน พัฒนาการอำเภอหนองโดน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ต่อมาเข้าตรวจเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนา จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และปลูกพืชผักสวนครัว ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลังสวน ม.10 ต.บ้านกลับ

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09