องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิต ใช้ถังดับเพลิงจาก นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิต ใช้ถังดับเพลิงจาก นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ คาบเรียนที่ 2 นายปิโยรส บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ อบต.

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09