องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ ห้ามการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ


ห้ามการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09