องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านโปร่งสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปลัดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี โดยมี ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน นางสาววชิราภรณ์ มาแสวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองโดน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทุกตำบลในอำเภอหนองโดน ให้การต้อนรับ

การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้

1. มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 รายๆ ละ 3,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

2.มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

3. มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดสระบุรี

4. มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอหนองโดน จำนวน 20 คัน โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

5. มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

6. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้มอบบ้านกาชาดในพื้นที่ตำบลบ้านโปร่งจำนวน 3 หลัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านโปร่ง จำนวน 2 หลัง

🎪ในการนี้ มีส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรีได้ออกหน่วยบริการประชาชน จำนวน 56 หน่วยงาน ณ วัดโปร่งสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09