องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ จากนายวิชัย ขันตี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ และการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุจาก น.ส.ชวัลรักษ์ สิงห์โตขำ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน คาบเรียนที่ 2 นายอัครพงษ์ เมืองศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09