องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 [ 8 ก.ย. 2565 ]33
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 3 [ 8 ก.ย. 2565 ]38
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ก.ย. 2565 ]32
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]34
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]23
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]22
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 5 ก.พ. 2561 ]27
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]25
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]26
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 บัญชีสรุป [ 5 ก.พ. 2561 ]27
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]26