องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 5 เม.ย. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]38
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]14
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 25 ส.ค. 2565 ]41
6 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา) [ 13 ก.ย. 2564 ]39
7 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รถบรรทุกขยะ) [ 25 ส.ค. 2564 ]45
8 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดจั้งระบบประปา) [ 25 ส.ค. 2564 ]50
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุน) [ 25 ส.ค. 2564 ]39
10 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]45
11 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]43
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]50
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]42
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 [ 3 ต.ค. 2562 ]44
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]50
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 ส.ค. 2562 ]41