องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]20
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
3 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 25 ส.ค. 2565 ]31
4 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา) [ 13 ก.ย. 2564 ]28
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รถบรรทุกขยะ) [ 25 ส.ค. 2564 ]32
6 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดจั้งระบบประปา) [ 25 ส.ค. 2564 ]39
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุน) [ 25 ส.ค. 2564 ]29
8 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]32
9 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]30
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]37
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]30
12 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 [ 3 ต.ค. 2562 ]31
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]31
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 ส.ค. 2562 ]33