องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 18 ม.ค. 2566 ]56
2 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ม.ค. 2566 ]48
3 มาตรฐานและการป้องกันระงับอัคคีภัย [ 18 ม.ค. 2566 ]43
4 มาตรฐานการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2566 ]48
5 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 10 ม.ค. 2566 ]57
6 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 10 ม.ค. 2566 ]54
7 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2566 ]60
8 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2566 ]55
9 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นักวิเคราะห์ฯ) [ 29 เม.ย. 2565 ]59