องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 มี.ค. 2566 ]39
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 25 มี.ค. 2566 ]33
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ2561 [ 9 ม.ค. 2566 ]39
4 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]45
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริาหรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 6 พ.ค. 2564 ]38
6 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 พ.ค. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]40
7 พรบ.ส่งเสริมและเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 6 พ.ค. 2564 ]52
8 พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) [ 6 พ.ค. 2564 ]32
9 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 พ.ค. 2564 ]36
10 พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับ 2) พ.ศ.2553 [ 6 พ.ค. 2564 ]34
11 พรก.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับ 2) พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]42
12 พรก.ให้นำราคาปานกลางที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2521-2524 มาใช้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ค. 2564 ]35
13 พรก.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 [ 6 พ.ค. 2564 ]28