องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]64
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]84
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]56
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดโครงการจากแผนหมู่บ้าน [ 20 ส.ค. 2564 ]57
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดโครงการ [ 20 ส.ค. 2564 ]65
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ส.ค. 2564 ]66
7 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีสรุป (แบบ ผ.01) [ 20 ส.ค. 2564 ]61
8 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 4 [ 20 ส.ค. 2564 ]58
9 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1,2,3 [ 20 ส.ค. 2564 ]72