องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 558 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสำนักปลัด(คนสวน) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ย. 2566 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]21
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]19
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสำนักปลัด(คนสวน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]18
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2566 ]22
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]20
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]25
12 ประกาศเรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]26
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสำนักปลัด(คนสวน) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]23
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]29
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]24
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองกลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]23
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]23
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]22
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]22
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]21
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]21
23 ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย..-มิ.ย. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]26
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]28
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]27
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]25
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 มิ.ย. 2566 ]23
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]28
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]24
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]26
31 ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค..-มี.ค. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]33
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 มี.ค. 2566 ]30
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม( 7-31 มีนาคม) 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]33
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]28
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]50
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]30
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14