องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]30
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]31
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]27
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]28