องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติขอใช้บัญชี [ 15 ก.พ. 2566 ]25
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารัรบราชการ พ.ศ.2563 [ 15 ก.พ. 2566 ]30
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]32