โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านโปร่งสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

  ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566